pouring milk into a glass

Mlieko

Medzi náročné úlohy, s ktorými sa mliekarenský priemysel snaží vyporiadať okrem iného zvyšovaním hygienických štandardov, je rastúci dopyt po dlhšej trvanlivosti pasterizovaného mlieka. Ecolab sa špecializuje na podporu výrobcov mlieka prostredníctvom portfólia služieb, zameraných na účinné  procedúry čistenia a dezinfekcie, ktoré môžu významne podporiť vašu konkurencieschopnosť. Naši zákazníci môžu využívať nasledujúce výhody: 

  • Dôsledné a osvedčené programy, ktoré sa realizujú po celom svete
  • Ponuku služieb, ktoré zaručia dodržiavanie požadovaných štandardov v akejkoľvek výrobnej prevádzke
  • Súbor inovatívnych konceptov, poskytujúcich hmatateľnú pridanú hodnotu výkonnostnej výhody
  • Najširšiu znalostnú základňu v celom segmente
Back to Top