Syr

Všetky druhy syrov, od mäkkého cez polotvrdý a tvrdý, majú jednu spoločnú vec. Linky, na ktorých sa vyrábajú sú nesmierne náročné na dosiahnutie vysokého štandardu hygieny a na udržiavanie najvyššej dostupnej kvality.

Od tankov so štartovacími kultúrami až po proces fermentácie závisí riadený rast bakteriálnych kultúr predovšetkým od účinnej dezinfekcie linky až po čistenie pred výrobou. Taktiež jednotlivé kroky samotnej výroby závisia od účinnej realizácie hygienických opatrení.

Partnerstvo so spoločnosťou Ecolab prináša:

  • Dôsledné a osvedčené programy, ktoré sa realizujú po celom svete
  • Ponuku služieb, ktoré zaručia dodržiavanie požadovaných štandardov v akejkoľvek výrobnej prevádzke
  • Súbor inovatívnych konceptov poskytujúcich hmatateľnú pridanú hodnotu a výkonnostné výhody
  • Najširšiu znalostnú základňu v celom segmente
Back to Top