Zmrzlina

Zmrzlina je rastúci segment trhu. Vyrábané produkty sa stále viac diverzifikujú a to isté platí aj pre výrobné procesy. Správna voľba pri konfigurácii čistiaceho programu pre HTST systémy a mrazničky je zložitá úloha, ktorá vyžaduje odbornú skúsenosť.

Spoločnosť Ecolab ponúka svoje rozsiahle skúsenosti, s ktorými vám pomôžeme optimalizovať čistiaci program na najvyššej úrovni procesnej hygieny a nákladovej efektívnosti.

Partnerstvo so spoločnosťou Ecolab prináša:

  • Dôsledné a osvedčené programy, ktoré sa realizujú po celom svete
  • Ponuku služieb, ktoré zaručia dodržiavanie požadovaných štandardov v akejkoľvek výrobnej prevádzke
  • Súbor inovatívnych konceptov, poskytujúcich hmatateľnú pridanú hodnotu výkonnostnej výhody
  • Najširšiu znalostnú základňu v celom segmente
Back to Top