Komerčné práčovne a poskytovatelia služieb v oblasti prenájmu textilu

Kompletná ponuka produktov, systémov a služieb divízie Textile Care spoločnosti Ecolab spĺňa všetky potreby prevádzkovateľov komerčných práčovní. Spoločnosť Ecolab si uvedomuje skutočnosť, že medzi zákazníkmi existujú rozdiely, ktoré sa týkajú veľkosti, používaných technológií a požiadaviek na služby. Preto vytvorila divíziu Textile Care, ktorá ponúka chemické produkty a dávkovacie systémy pre prenajímateľov textilu a priemyselné práčovne, pričom dopĺňa divíziu Institutional zabezpečujúcu potreby vlastných práčovní podnikov a inštitúcií. K problémom, ktorým práčovne čelia, pristupuje spoločnosť Ecolab komplexným spôsobom. Jej široká a rozmanitá ponuka nemá v tomto priemyselnom odvetví konkurenciu.  

Skúsení práčovnícky špecialisti

Odborní poradcovia divízie Textile Care sú špeciálne vyškolení a vybavení na riešenie zložitých technických a prevádzkových problémov vyskytujúcich sa v komerčných práčovniach. Poznajú odolné nečistoty, ktoré komerčné práčovne musia dokázať odstrániť, ako aj vysokovýkonné zariadenia, ktorými sú tieto práčovne vybavené. Poznajú aj zloženie chemických produktov, ktoré sú potrebné na odstraňovanie uvedených nečistôt a dokážu navrhovať riešenia prinášajúce úspory energie a zvyšujúcu efektivitu prevádzky pracích liniek. Predovšetkým však dokážu rozpoznať rozdiely medzi jednotlivými práčovňami, ktoré sa prejavujú najmä vo vzťahu medzi používanými chemikáliami a strojovým vybavením, a zodpovedajúcim spôsobom prispôsobujú individuálne pracie programy.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, vyberte si oblasť svojho záujmu v pravom hornom rohu alebo kliknite tu.

Back to Top