Retail

Retail

Nakoľko v celom svete prichádza k zmenám životného štýlu a návykov zákazníkov, sú formáty a ponuka maloobchodných predajní vystavené neustálemu tlaku. Spotrebitelia sa stali oveľa citlivejšími na kvalitu, najmä ak ide o ochranu zdravia a bezpečnosť a majú stále väčšie požiadavky na spôsob aj miesto prezentácie tovaru. Spoločnosť Ecolab vám v rámci partnerskej spolupráce pomôže vo vašej snahe ponúkať zákazníkom čistejšie, bezpečnejšie a pôsobivejšie prostredie, v ktorom bude váš tovar prezentovaný prehľadným, bezpečným a príťažlivým spôsobom. Nakupovanie v čistom a bezpečnom prostredí sa tak pre vašich zákazníkov stane ešte príjemnejším zážitkom.

MarketGuard je komplexný program pre upratovanie predajní a bezpečnosť potravín, ktorý bol spoločnosťou Ecolab vyvinutý špeciálne pre odvetvie maloobchodného predaja potravín. Program MarketGuard vám jednak vďaka svojmu jednoznačnému zameraniu a jednak vďaka bezkonkurenčným znalostiam spoločnosti Ecolab, na ktorých je založený, poskytuje pokrokové trvalo udržateľné riešenia, ktoré zahrňujú každý jednotlivý krok každého postupu. Jeho účelom je zabezpečenie trvalej ochrany bezpečnosti a zdravia vašich zákazníkov ako aj zamestnancov a maximalizácie efektivity vašich prevádzok.

Program MarketGuard zahrňuje tieto oblasti:

  • Čistenie a sanitácia
  • Starostlivosť o podlahy
  • Bezpečnosť potravín

Naša celosvetová pôsobnosť je zárukou, že sme vám schopní poskytovať služby najvyššej úrovne bez ohľadu na to, kde sa vaša maloobchodná prevádzka nachádza. Naši odborní poradcovia pri každej návšteve zhromažďujú cenné údaje na úrovni jednotlivých predajní a pomáhajú predchádzať rizikám súvisiacich s bezpečnosťou potravín a zabezpečovať udržanie vysokých štandardov kvality. Údaje, ktoré pre vás sledujeme a vyhodnocujeme sa týkajú týchto oblastí:

  • Účinnosť postupov čistenia, ktoré boli zavedené
  • Výsledky poskytnutých školení, ktoré absolvovali vaši zamestnanci
  • Dodržovanie všetkých doporučení týkajúcich sa účinnosti postupov a bezpečnosti potravín

Naši odborní poradcovia zabezpečujú školenia vašich zamestnancov, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre minimalizáciu rizika súvisiaceho s bezpečnosťou potravín vo všetkých častiach objektu vašej prevádzky. Spoločnosť Ecolab poskytuje školenia, ktoré majú najvyššiu úroveň v celom odvetví, a ktoré sú zamerané najmä na tieto oblasti:  

  • Zaobchádzanie  s chemickými prostriedkami a správne spôsoby čistenia
  • Osobná hygiena a prevencia vzájomnej kontaminácie
  • Certifikácia bezpečnosti potravín
Back to Top