Spracovanie potravín

Spracovanie potravín je rôznorodý sektor, zahrňujúci prvovýrobu a spracovania mäsa, až po zložitejšie a náročné činnosti pri čiastočnej úprave polotovarov a pri príprave hotových jedál. Trh potravín má do veľkej miery lokálny charakter a odráža miestne chute a špecifiká, rovnako ako aj etnickú diverzitu, nové výrobky a otázky trvanlivosti. Vývoj ide veľmi rýchlo dopredu, niektoré výrobky sú populárne iba krátkodobo, čo vedie k vysokému počtu novozavádzaných produktov a zložitosti výrobných postupov. Nové linky, rýchlejšie a flexibilnejšie výrobné metódy, efektívnejšie zásobovacie reťazce a stále sa sprísňujúca legislatíva kladú na výrobcu veľké nároky v zmysle zaistenia kvality. Veľká časť rôznorodých procesov skrýva potencionálne riziká, preto sa kladie veľký dôraz na dodržiavanie hygienických noriem a na regulované procesy. Všetci spracovatelia potravín majú zákonnú povinnosť vyrábať jedlo, ktoré je zdravotne neškodné, má požadovanú kvalitu a je bezpečné pre konzumenta. Dobré riadenie a kontrola každého procesu sú zásadnými aspektami, zaisťujúcimi, že všetky faktory bezpečnosti potravín sú nepretržite a účinne realizované.

Táto úroveň zložitosti a rozmanitosti vyžaduje spoľahlivého partnera v hygiene - partnera uznávaného a solídneho ako je spoločnosť Ecolab. Prijali sme túto zodpovednosť a neustále vyvíjame celý rad programov a služieb pre garanciu najvyššej bezpečnosti potravín, a to po celom svete. Od chvíle, keď pracovník vstupuje do výrobného závodu cez hygienickú slučku zaisťujeme:

  • plnenie vnútorných a zákonných noriem týkajúcich sa bezpečnosti a kvality
  • nastavenie procedúr na ochranu prostredia a osobnú hygienu
  • nástroje riadenia všetkých hygienických zásahov
  • kontinuálnu úroveň inovácie na plnenie meniacich sa požiadaviek
Back to Top