Produkcia mlieka

Poľnohospodári v prvovýrobe produkujú jednu z najvýznamnejších základných potravín na svete – mlieko. Kvalita a prospešnosť mlieka a mliečnych výrobkov priamo súvisia s kvalitou vemena a hygienou prostredia. Dobré hygienické postupy zvyšujú kvalitu a hodnotu produktu a zásadne vplývajú na úspech alebo neúspech mliečnej farmy.

Komplexný Program starostlivosti o vemeno spoločnosť Ecolab dopĺňa o programy Starostlivosť o kopytá, Čistenie dojacieho zariadenia a Program biologickej bezpečnosti, ktoré napomáhajú pri ochrane zdravia a pohody zvierat. Tieto programy pomáhajú prvovýrobcom mlieka:

• Pozitívne ovplyvňovať výnosy, kvalitu a cenu mlieka
• Zvyšovať zisk farmy
• Znižovať riziko infekcie pri stáde dojníc
• Udržiavať vysoký štandard blaha zvierat

Back to Top