Riešenia pre malé firmy

Profesionálne čistenie a dezinfekcia sú kľúčom na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti a zdravia spotrebiteľov. To je obzvlášť dôležité pre malých a stredných spracovateľov potravín. Spoločnosť Ecolab podporuje distribútorov potravín prostredníctvom na mieru šitých hygienických riešení zameraných na poskytovanie produktov profesionálnej hygieny a služieb tej časti potravinárskeho priemyslu, ktorá vyžaduje komplexnejší prístup.

Spoločnosť Ecolab si uvedomuje význam, aký má dodržiavanie najvyšších štandardov čistoty aj v tých najmenších spracovateľských firmách. Z tohto dôvodu vyvinul komplexný koncept, ktorý pomôže poskytovať vašim zákazníkom odborné skúsenosti, produkty a služby potrebné na vybudovanie bezpečnej, efektívnej a rentabilnej prevádzky.

Partnerstvo so spoločnosťou Ecolab prináša:

  • Vysokoúčinné produkty
  • Bezpečné dávkovacie systémy
  • Kompletné školenie personálu
  • Exkluzívne služby
Back to Top