Spracovanie a balenie mäsa a hydiny

Požiadavky spotrebiteľov týkajúce sa kvality a bezpečnosti, rovnako ako zvyšujúce sa legislatívne nároky predstavujú pre priemysel spracúvajúci mäso každodenné problémy. Spracovatelia mäsa a hydiny, ako aj baliarenské spoločnosti sa musia potýkať s množstvom náročných procesov a oblastí, čo vyžaduje prísne kontrolné mechanizmy od príjazdu zvierat na bitúnky až po finálne balenie výrobku. Zaisťovať integritu výrobku je jednou z najťažších úloh. Hygiena je prvoradým faktorom pre primárnych i sekundárnych spracovateľov v nízkom aj vysokom režime intenzity.

Spoločnosť Ecolab poskytuje spracovateľom mäsa a hydiny komplexný a efektívny program riadenia kvality hygieny. Spoločnosť Ecolab realizuje individuálne programy, ktoré zahŕňajú identifikáciu nedostatkov v hygiene, osobnú hygienu a kontrolu vstupov, inovatívne vybavenie a chemikálie potrebné na dodržiavanie hygieny otvorených povrchov, špeciálne produkty na starostlivosť o povrchy, unikátny systém riadenia hygieny, ktorý sleduje a zaznamenáva všetky hygienické zásahy v rámci závodu alebo v celej firme. Výhody pre našich zákazníkov:

  • Najširší výber čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na trhu
  • Bezkonkurenčné expertné služby
  • Inovatívne riešenia zamerané na výkon pre všetky oblasti spracovania potravín
  • Na mieru šité režimy riadenia a procesov
Back to Top