Spracovanie ovocia a zeleniny

V priebehu svojho spracovávania, zelenina a ovocie rýchlo podliehajú skaze a sú vystavené riziku krížovej kontaminácie nečistotami a patogénnymi mikroorganizmami. Tieto riziká vyvolávajú zvýšené obavy verejnosti a prakticky každý výskyt problému je okamžite medializovaný. Ochrana čerstvo zozbieraných plodov ovocia a zeleniny pred bakteriálnou kontamináciou má zásadný význam.

Na vrchole sezóny je nevyhnutné mať spoľahlivé vybavenie a zabezpečiť tak nepretržitú prevádzku. Vodný kameň alebo korózia na danom zariadení má za následok zníženie produktivity a závažný finančný dopad.

Spoločnosť Ecolab zamerala svoj výskum a vývoj na priemysel spracovania ovocia a zeleniny a vyvinula účinné hygienické riešenia, ktoré zaisťujú spoľahlivosť a bezpečnosť procesov. Tieto programy zahŕňajú žľabové a namáčacie (ponorné) vodné systémy, monitoring hygieny, kontrolné systémy, rovnako ako aj unikátny systém riadenia hygieny, ktorý sleduje a zaznamenáva všetky hygienické zásahy v rámci závodu alebo v celej firme. Výsledkom môže byť:

  • Zvýšenie bezpečnosti potravín a personálu
  • Ekologicky a biologicky šetrné riešenia
  • Predĺženie trvanlivosti a zníženie znečistenia
  • Zníženie spotreby vody a energií
Back to Top