Sušené produkty a pekárenská výroba

Udržiavanie optimálnej úrovne hygieny v priestoroch spracovania sušením je skutočne náročné. Uzavreté výrobné cyklusy a výrobné priestory citlivé na vlhkosť často predstavujú prekážku pre časté čistenie. Avšak čistenie je nevyhnutné, pretože vlhkosť uvoľnená pri spracovaní môže spôsobiť v uzavretých systémoch tvorbu plesní. Preto čistenie a dezinfekcia zariadení, používaných na spracovanie citlivých ingrediencií vyžaduje použitie špecializovaných materiálov a technológií namiesto kvapalnej chémie. Okrem toho musia výrobcovia sušených a pečených produktov spĺňať prísne normy týkajúce sa hygieny a vzhľadu nádob a prepraviek, v ktorých sa výrobky prepravujú z výroby do maloobchodnej siete.

Spoločnosť Ecolab poskytuje sušiarenskému a pekárenskému priemyslu účinné a bezpečné riešenia na dodržiavanie hygieny. Naše inovatívne riešenia hygieny výroby sú prepojené priamo na naše koncepty týkajúce sa osobnej hygieny personálu a tunelového čistenia. Naše netekuté (suché) technológie čistenia ponúkajú individuálne adaptabilné riešenie pre tie najzložitejšie situácie. Výsledok:

  • Kombinácia osvedčenej technológie, aplikovanej chémie a know-how
  • Inovatívne suché čistiace riešenie
  • Priemyselné riešenie veľkostne vyhovujúce aj tým najmenším pekárňam alebo obchodným prevádzkam
  • Špecializované prostriedky a čistiace postupy na horúce povrchy
Back to Top