Vinárstvo

Rovnako ako vo všetkých ostatných odvetviach, i v enológii má hygiena kľúčový význam. Výrobcovia vína po celom svete úzkostlivo dbajú o zachovanie arómy, kvality, svojej dobrej povesti a samozrejme  aj o zdravie spotrebiteľa. Stále viac sa presadzujú ekologické výrobné postupy, s ktorými sa kvalitné značky odlišujú od konkurencie, a ktoré významne ovplyvňujú spotrebitelia pri výbere.

Spoločnosť Ecolab si uvedomuje možné negatívne vplyvy chlóru na víno a preto vyvinula komplexný koncept na zabezpečenie hygieny a kvality pri výrobe vína bez použitia chlóru.

Partnerstvo so spoločnosťou Ecolab zahŕňa na mieru šité koncepty pre celý proces výroby vína, od spracovania hrozna až po pohár s vínom a ponúka riešenie pre prevádzky všetkých veľkostí:

  • Produktový rad bez chlóru
  • Profesionálne zariadenia pre čistenie a dávkovanie
  • Nástroje pre bezpečnosť a validáciu
  • Expertná konzultácia a služby pre optimálne výsledky hygieny
Back to Top