Výrobcovia originálneho zariadenia

Výrobcovia originálneho zariadenia

Pre potravinárstvo a výrobu nápojov

Ako výrobcovia originálneho zariadenia ste zodpovední za to, že svojim zákazníkom poskytujete najlepšie možné odporúčania ohľadom účinného čistenia a režimu sanitácie zariadenia, ktoré si zakúpili. Optimálny a nepretržitý výkon Vášho zariadenia významne závisí od jeho konečného prevedenia a platných hygienických procedúr. Hygienický dizajn, kompatibilita so sanitačnými chemikáliami a celková možnosť čistenia zariadenia sú kľúčovými faktormi, ktoré určujú úroveň spokojnosti zákazníka.

Spolupracovať s medzinárodnými konzultantmi a výrobcami zariadení je pre Ecolab kľúčovým prvkom v navrhovaní a implementácií úspešných programov čistenia. Ecolab aktívne spolupracuje s výrobcami originálneho zariadenia po celom svete, poskytuje im podporu a konzultácie s ohľadom na kritériá dizajnu a kompatibility hygienických chemikálií a ich správneho použitia. Dodávame automatické dávkovacie, distribučné a skladovacie komponenty na doplnenie spracovávajúcich systémov a môžeme taktiež navrhnúť špecifické hygienické postupy, ktoré budú vyhovovať určitému typu zariadení. Spolupráca so spoločnosťou Ecolab poskytuje hmatateľné a dlhodobé výhody pre výrobcov zariadení, ako aj pre koncového zákazníka:

  • Interné technologické kapacity a laboratóriá pre materiálovú kompatibilitu
  • Celosvetová sieť špecialistov a servisných stredísk
  • Najlepšie výskumné tímy a zázemie vo svojom odbore
  • Dôverná znalosť prostredia podložená 80 rokmi skúseností
Back to Top