Zdravotníctvo
doctor and nurses

Zdravotníctvo

Zachovanie rovnováhy medzi nákladmi a poskytovaním najlepšej možnej zdravotnej starostlivosti patrí k najnáročnejším úlohám, ktorým musí čeliť odvetvie zdravotníctva. Cieľom divízie Ecolab Healthcare je dosahovať pomocou nami dodávaných produktov, dokonalú rovnováhu bez ohľadu na klinickú situáciu.

Pomáhame chrániť klinické prostredie pred patogénmi a mikroorganizmami, ktoré sú príčinou vzniku infekcií pri súčasnom zachovaní požadovanej úrovne bezpečnosti a pohodlia pacientov a zdravotníckeho personálu, hygienicky vyhovujúceho stavu prístrojov a vybavenia, ako aj priaznivých ekonomických výsledkoch vášho zdravotníckeho zariadenia.

Pomáhame Vám

  • zabraňovať šíreniu infekcií,
  • optimalizovať postupy a výsledky,
  • školiť a vzdelávať personál 
  • účinne využívať dostupné zdroje.

Naše produkty a služby zahŕňajú nasledujúce oblasti:

  • hygiena rúk a pokožky,
  • čistenie a dezinfekcia lekárskych nástrojov,
  • dezinfekcia plôch a povrchov,
  • dávkovacie zariadenia.
Back to Top