Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok

Spoločnosť Ecolab považuje za svoju povinnosť poskytovať najúčinnejšie a najefektívnejšie technológie a služby v oblasti úpravy vody, hygieny a úspor energií, teda riešenia, ktoré zákazníkom umožnia chrániť to, čo je životne dôležité: čistú vodu, bezpečné potraviny, dostatočné energetické zdroje a zdravé životné prostredie.

Spoločnosť Ecolab považuje za svoju povinnosť zabezpečiť, aby jej výrobky boli v úplnej zhode s legislatívnymi požiadavkami, vrátane nariadenia Európskej únie o  registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok, ktoré je známe pod označením REACH. 

Náš záväzok zahŕňa poskytovanie pomoci našim zákazníkom tak, aby rozumeli svojim vlastným povinnostiam vyplývajúcim z nariadenia REACH a spoluprácu s našimi dodávateľmi, ktorá má zabezpečiť, aby boli splnené naše očakávania súvisiace s dodržiavaním požiadaviek nariadenia REACH.

Viac informácií o programe REACH nnájdete tu (v angličtine).

Back to Top