Vyhľadávanie karty bezpečnostných údajov

Dovoľujeme si Vás informovať o zmene týkajúcej sa núdzového telefónneho čísla uvádzaného v kartách bezpečnostných údajov, ktorá sa uskutoční s platnosťou od 1. júla 2017.  V karte bezpečnostných údajov bude núdzové telefónne číslo automaticky nahradené novým telefónnym číslom. V prípade nehody, resp. núdzovej situácie počas tohto prechodného obdobia (nehody, ako napr. únik produktu do okolia, neúmyselné vystavenie chemickým látkam a pod.) je pre Slovenskú republiku okrem telefónneho čísla na Národné toxikologické  informačné centrum, k dispozícii telefónne číslo +421 233006502.

Pozor!

V prípade, ak nenájdete na stránke kartu bezpečnostných údajov pre niektorý produkt, kontaktujte nás prosím (info.sk(at)ecolab.com).

Hľadanie KBÚ
Hľadaný výraz je príliš krátky. Prosím zadajte minimálne 3 znaky pre vyhľadávanie
Vyhľadať
Back to Top