Navigácia

Partnerstvá na riešenie globálnych výziev

Čo robíme v spoločnosti Ecolab najlepšie. Našich 44 000 zamestnancov poskytuje komplexné riešenia, poznatky založené na údajoch a osobný, profesionálny prístup, ktoré zvyšujú bezpečnosť potravín, udržiavajú čisté a bezpečné prostredie, optimalizujú spotrebu vody a energie a zabezpečujú efektívnu prevádzku a dosahovanie cieľov udržateľnosti na takmer troch miliónoch zákazníckych pracovísk vo viac ako 170 krajinách sveta.

Sme všade, kde je to dôležité

Viac ako 25 000 vysokokvalifikovaných predajcov a servisných pracovníkov spoločnosti Ecolab pomáha zákazníkom riešiť ich problémy v oblasti čistenia, dezinfekcie, nakladania s vodou a hospodárenia s energiou - od reštaurácií a hotelov až po elektrárne a výrobné závody. Mnohé svetoznáme značky sa spoliehajú na spoločnosť Ecolab pri zabezpečovaní bezpečného prostredia, efektívnosti, integrity výrobkov a dobrého mena spoločnosti.

Individuálne služby

Najväčšou konkurenčnou výhodou spoločnosti Ecolab je špičkový predaj a servis. Problém každého zákazníka je jedinečný, preto našich 25 000 pracovníkov v teréne pracuje so zákazníkmi priamo v ich zariadeniach a poskytuje im individuálne konzultácie a služby. Naši odborníci využívajú prísny proces zberu údajov, používajú pokročilé technológie, vyhodnocujú procesy a poskytujú riešenia, ktoré riešia špecifické výzvy našich zákazníkov.

Za každým obchodným zástupcom v teréne stojí tím výskumníkov, vedcov, inžinierov, regulačných špecialistov a ďalších odborníkov, ktorí usilovne pracujú na riešení problémov zákazníkov, vývoji nových riešení a uspokojovaní nových potrieb zákazníkov.

Inovatívne riešenia

Spoločnosť Ecolab má dlhú históriu inovácií. Naša stratégia je založená na chémii, digitálnych technológiách a službách, ktoré zvyšujú potenciál našich zákazníkov. Náš tím 1 200 vedcov, inžinierov a technických špecialistov vytvára najlepšie možné riešenia v priemysle, ktoré sú vyvinuté s dôrazom na minimálny vplyv na ľudí a životné prostredie. Vďaka našim odborným znalostiam v oblasti kľúčových technológií vrátane antimikrobiálnych látok, osobnej a environmentálnej hygieny, polymérov, chemikálií, vodného hospodárstva a analýzy údajov pomáhame našim zákazníkom zvyšovať účinnosť, kvalitu a bezpečnosť ich výrobkov.

Naše ciele a vízie

Naším spoločným cieľom je urobiť svet čistejším, bezpečnejším a zdravším - pomáhať podnikom uspieť a zároveň chrániť ľudí a dôležité zdroje. Našou víziou je byť svetovým lídrom v oblasti vodárenských, hygienických a antimikrobiálnych technológií a služieb - poskytovať a chrániť to, čo je životne dôležité: čistú vodu, bezpečnosť potravín a zdravé životné prostredie.

Úspech našich zákazníkov je náš úspech.

 

Spoločnosť Ecolab je všade tam, kde je to dôležité. Pretože záleží na tom, čo robíme a ako to robíme.

Divízia služieb úpravy vody

Nalco Water

Spoločnosť Nalco Water, člen skupiny Ecolab, poskytuje inovatívne riešenia na úpravu vody a hospodárenie s ňou. Ako popredný svetový dodávateľ s rozsiahlymi znalosťami a špičkovou technológiou poskytujeme riešenia na šetrné využívanie vodných zdrojov pri zachovaní čistého životného prostredia.