Znovuobjavenie spôsobu, akým sa riadi voda

Od chvíle, keď sa voda dostane do zariadenia, až kým sa nevráti späť do životného prostredia, je to zásadná súčasť podnikania našich zákazníkov. Využívame odborné znalosti a inovácie, aby sme im pomohli hospodáriť s vodou - a merať úspech po jednej kvapke.

VODA JE KĽÚČOM K NAŠEJ EXISTENCII.

V spoločnosti Nalco Water posilňujeme prevádzky na celom svete, aby chránili tento najdôležitejší zdroj. Spolupracujeme so spoločnosťami v celom rade odvetví a pracujeme bok po boku na vývoji riešení pre ich špecifické potreby vody a obchodné ciele.