Impresum

Ecolab s.r.o.

Čajakova 18
811 05 Bratislava
Tel.: +421-2-572 049 15,16
Fax: +421-2-572 049 28

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Odd. Sro, vložka č. 4339/B
DIČ: 2020317475
Zastúpená konateľom spoločnosti: Jaroslav Brojo

E-Mail: info.sk@ecolab.com