Vyhľadávanie Karty Bezpečnostných Údajov

Dovoľujeme si Vás informovať o zmene týkajúcej sa núdzového telefónneho čísla uvádzaného v kartách bezpečnostných údajov, ktorá sa uskutoční s platnosťou od 1. júla 2017. V karte bezpečnostných údajov bude núdzové telefónne číslo automaticky nahradené novým telefónnym číslom. V prípade nehody, resp. núdzovej situácie počas tohto prechodného obdobia (nehody, ako napr. únik produktu do okolia, neúmyselné vystavenie chemickým látkam a pod.) je pre Slovenskú republiku okrem telefónneho čísla na Národné toxikologické informačné centrum, k dispozícii telefónne číslo +421 233006502

V prípade, ak nenájdete na stránke kartu bezpečnostných údajov pre niektorý produkt, kontaktujte nás prosím info.sk@ecolab.com.