Ecolab prináša úspory do siete hotelov Hilton v Prahe

Situácia 

Spoločnosť Hilton spravuje a poskytuje franšízu pre široké portfólio takmer 5 900 nehnuteľností s viac ako 939 000 izbami v 114 krajinách a oblastiach. Počas svojej 100-ročnej histórie privítala tri miliardy hostí, vrátane oceneného hotela Hilton Prague, ktorý sa nachádza v historickom centre Prahy  

V roku 2018 spoločnosť Hilton predstavila svoje ciele Travel with Purpose 2030 a stala sa prvou veľkou hotelierskou spoločnosťou, ktorá zaviedla vedecky podložené ciele znižovania emisií uhlíka schválené iniciatívou Science Based Targets. V rámci ambicióznych cieľov udržateľnosti pre svoje hotely sa spoločnosť Hilton zaviazala zdvojnásobiť svoje investície do sociálnych aktivít a znížiť svoju ekologickú stopu o polovicu prostredníctvom udržateľného pohostinstva. 

V rámci týchto záväzkov a novej koncepcie udržateľného cestovania a cestovného ruchu spoločnosť Hilton naďalej hľadá nové spôsoby, ako znížiť svoj vplyv na životné prostredie, aby vytvorila ekonomické príležitosti a pomohla chrániť životné prostredie. 

V roku 2013 mala práčovňa Hilton Prague, ktorá perie bielizeň pre hotely Hilton Prague a Hilton Prague Old Town a niekoľko ďalších hotelov, problémy so zlým dávkovacím zariadením a nedostatočnou správou údajov, čo sťažovalo monitorovanie efektívnosti systému a hľadanie možností na zlepšenie. 

S podporou tímu Ecolab Textile Care sa zamerali na celkovú optimalizáciu nákladov a zlepšenie kvality prostredníctvom komplexného prístupu kombinujúceho služby a technológie. 

"Od vedenia hotela sme počuli skutočnú chválu, hovorili o svojej všeobecnej spokojnosti so spoločnosťou Ecolab, o výsledkoch, ktoré dosahujeme, a o výnimočnej úrovni služieb, ktoré poskytujeme," povedal Vojtěch Černý, riaditeľ divízie Textile Care v Českej republike, "Hilton Prague je teraz považovaný za vzor v rámci siete Hilton." 


"Môžeme len potvrdiť, že výrobky, ktoré sa teraz používajú, sú veľmi ekologické a šetrné k životnému prostrediu, pričom kvalita bielizne zostáva na veľmi dobrej úrovni. Pozitívny vplyv sme zaznamenali aj na prevádzkové náklady našej práčovne." 


Ryan Gauci
Hotel Manager of Hilton Prague

Riešenie 

Spoločnosť Ecolab spolupracovala so spoločnosťou Hilton a úplne zmenila svoj prístup k procesu prania. Inštaláciou dávkovacích systémov a zavedením digitálnych monitorovacích platforiem mohla spoločnosť Hilton získať úplnú kontrolu nad procesom prania, monitorovať všetky potrebné kroky a kedykoľvek počas procesu upraviť parametre s cieľom optimalizovať a maximalizovať výsledky. 

Prechodom z procesu s teplotou 90 °C na proces s teplotou 60 °C pri zachovaní účinnosti umývania sa spoločnosti Ecolab podarilo znížiť prevádzkové náklady o 10 % počas prvých mesiacov prevádzky. 

V roku 2017 spoločnosť Ecolab úspešne nasadila novú technológiu na pranie pri nízkych teplotách: OxyGuard40. Ako už názov napovedá, OxyGuard40 je založený na teplote prania 40 °C, ktorý prináša úspory vody a energie pre komerčné práčovne. 

Pokiaľ ide o udržateľnosť, spoločnosť Hilton tiež získala environmentálnu značku EÚ pre OxyGuard 40, čím preukázala svoj záväzok znižovať vplyv prania na životné prostredie. 

"Nielenže pravidelne plníme, čo sľúbime, ale robíme aj ďalšie kroky a pridávame hodnotu, hľadáme ďalšie výhody a riešenia, ako je napríklad OxyGuard 40," vysvetlil Vojtech Černý. 

Výsledky 

Od začiatku projektu v roku 2013 až doteraz spoločnosť Ecolab pokračovala v rozvíjaní partnerstva s pražským hotelom Hilton a pomáhala znižovať vplyv prevádzky práčovne:

  • spotreba vody o 35,8 %.
  • spotreba plynu o 23,6 %. 
  • Celkové prevádzkové náklady o 29,3 %. 

Related Stories

Visitors who viewed this story also viewed

This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide with the slide dots.